top of page
url1.png

Betingelser og verdier for Bergen Hundebarnehage

Vi har stengt alle helligdager/rødedager og det gis ikke reduskjon i mnd.prisen ved helligdager/rødedager.

Vaksinering:

Alle hunder skal vaksineres årlig for optimal beskyttelse mot sykdom. Gyldig vaksinasjonsattest skal derfor fremvises før hunden får begynne hos oss.

Parasitter:

Dersom du har mistanke om lus eller lopper på din hund skal hunden sjekkes for dette før den kan komme i Hundebarnehagen. Sommerhalvåret april-september skal alle hunder beskyttes mot flått og andre ektoparasitter med medisinsk godkjente midler.

Hundens helse

Transport: 

Hundebarnehage-bilene er utstyrt med godkjente bilbur for transport.

Hverdagslydighet: 

Vi trener hverdagslydighet gjennom lek og tur hver dag. Din hund lærer det mest elementære av lydighet som "sitt", "dekk", gå fint i bånd, "fri" kommando osv.

Transport og forplikltelser

Adferd:

Aggressive hunder får ikke benytte Hundebarnehagen. Hver enkelt hund vil gjennomgå en prøveperiode før endelig avtale om oppstart.

Om hunden skader en annen hund vil du som eier belastes egenandelen for skaden den påfører den andre part.

Vi er kun ansvarlig for skade som beror på grov uaktsomhet fra vår side.

Løpetid: 

Tisper med løpetid kan ikke leveres i Hundebarnehagen.

Hundens atferd

Forsikring:

Før oppstart hos oss, skal gyldig bevis på forsikring av din hund fremvises.

Fravær: 

Velger eier å holde hunden hjemme pga sykdom, ferie, eller lignende regnes dette som "brukte" dager. Eneste gyldige fravær er tisper med løpetid. 

Oppsigelse: 

For best mulig ivaretagelse av Hundebarnehagens og din hunds beste, gjelder 3 måneders gjensidig oppsigelse. 

Forsikring, fravær og oppsigelser

Åpningstider

Man-Fre

kl: 08:00-16:00

 

E-post:

bergenhundebarnehage@gmail.com
Tlf: 

40825588

Post Adr:

Hardangervegen 21,

5221 Nesttun

Levering og henting:
Rema 1000 Krambua
Skjold Kirke
BHB på Midtun

Skulle hunden komme til skade i hundebarnehagen, vil vi  kontakte veterinær på eiers bekostning.

Bergen Hundebarnehage kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader eller sykdom som forvolder en hunds død, invaliditet som følge av forhold før, under eller etter oppholdet.

Skader og

ulykker

bottom of page